Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TMS School

Thế giới chúng ta đang sống đã, đang chuyển mình ngày càng phát triển hơn, văn minh hơn, những cuộc cách mạng văn hóa, khoa học kỹ thuật,… đã đem đến cuộc sống mới cho nhân loại hiện đại – tiện nghi  nhưng đầy thách thức với Việt Nam ta nói riêng và thế giới nói chung. Với khát vọng nuôi dưỡng những thế hệ trẻ Việt Nam mang niềm tin hạnh phúc, dám dấn thân trước mọi thách thức và khẳng định làm chủ đất nước trong tương lai đã trở thành tầm nhìn hệ thống giáo dục TMS School.

Niềm tin hạnh phúc là giá trị cốt lõi, truyền thống căn bản của mỗi gia đình Việt Nam, mà mỗi gia đình là một tế bào của xã hội – nơi nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người có đầy đủ nhân cách, trưởng thành, phát triển để xây dựng lên một xã hội văn minh, phát triển.

Dám dấn thân là khẳng định giá trị bản thân, sẵn sàng đương đầu mọi thách thức, không bỏ cuộc tạo ra những thành quả to lớn.

Làm chủ vận mệnh bản thân là hoàn thiện kỹ năng bản thân, trân quý quá khứ – viết lại tương lai – tiến bước đồng hành cùng thế giới.

 

 

0985 307070