Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

TMS School xác định là Trường học tiêu chuẩn Quốc tế. Những “mầm non” học tập tại TMS School là những thế hệ công dân tràn đầy hạnh phúc và tin tưởng những thành quả trong tương lai với 5 phương châm bền vững:

  1. Tiềm năng và định hướng

Khám phá (khai sáng) tiềm năng

Dấn thân

Trải nghiệm

Thực nghiệm

Truyền cảm hứng

  1. Nhân cách và trách nhiệm

Lòng biết ơn

Tình yêu thương

Tôn trọng

Tự tin

Trách nhiệm

  1. Tri thức và sức khỏe

Kiến thức và hướng nghiệp

Khoa học ứng dụng

Văn hóa xã hội

Tâm hồn và thể chất

Tinh thần và niềm tin

  1. Tư duy và năng lực

Ngôn ngữ và hành vi

Sinh tồn và lãnh đạo bản thân

Giao tiếp và hợp tác

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

Cơ hội và nắm bắt cơ hội

  1. Hội nhập và giá trị bản thân

Hội nhập và đối mặt thách thức

Khẳng định giá trị bản thân và viết lại quá khứ – hướng tới tương lai.

SỨ MỆNH

Hạnh phúc là sẻ chia yêu thương

Hạnh phúc là truyền cảm hứng tích cực

Hạnh phúc là trách nhiệm với gia đình và xã hội

Hạnh phúc là dám dấn thân, không bỏ cuộc

Hạnh phúc là cơ hội trải nghiệm

Hạnh phúc mang lại cho các mầm non thành quả to lớn, khẳng định giá trị bản thân trong xã hội, tự tin vững bước trên hành trình tương lai tươi sáng.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Thế giới chúng ta đang sống đã, đang chuyển mình ngày càng phát triển hơn, văn minh hơn, những cuộc cách mạng văn hóa, khoa học kỹ thuật,… đã đem đến cuộc sống mới cho nhân loại hiện đại – tiện nghi  nhưng đầy thách thức với Việt Nam ta nói riêng và thế giới nói chung. Với khát vọng nuôi dưỡng những thế hệ trẻ Việt Nam mang niềm tin hạnh phúc, dám dấn thân trước mọi thách thức và khẳng định làm chủ đất nước trong tương lai đã trở thành tầm nhìn hệ thống giáo dục TMS School.

Niềm tin hạnh phúc là giá trị cốt lõi, truyền thống căn bản của mỗi gia đình Việt Nam, mà mỗi gia đình là một tế bào của xã hội – nơi nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người có đầy đủ nhân cách, trưởng thành, phát triển để xây dựng lên một xã hội văn minh, phát triển.

Dám dấn thân là khẳng định giá trị bản thân, sẵn sàng đương đầu mọi thách thức, không bỏ cuộc tạo ra những thành quả to lớn.

Làm chủ vận mệnh bản thân là hoàn thiện kỹ năng bản thân, trân quý quá khứ – viết lại tương lai – tiến bước đồng hành cùng thế giới.

 

0985 307070