Admission process

Admission process

TMS School  tuyển sinh như sau:

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

  • Ưu tiên tuyển sinh với em/con/cháu ruột của chủ sở hữu căn hộ/biệt thự và đang sinh sống tại các dự án bất động sản của Tập đoàn TMS.
  • Ưu tiên tuyển sinh là con của giáo viên, cán bộ, nhân viên đang làm việc tại TMS School và các công ty thuộc Tập đoàn TMS.
  • Các em nhỏ khác không nằm trong đối tượng trên sẽ được tiếp nhận đăng ký tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu.

2. Quy trình tuyển sinh:

Bước 1: Tư vấn tuyển sinh:

Phụ huynh học sinh liên hệ với nhân viên tuyển sinh để tư vấn về những thông tin về chương trình đào tạo Việt Nam và Quốc tế; quy định về các khoản phí trong năm, dịch vụ khác.

Bước 2: Đăng ký ghi danh:

Phụ huynh đăng ký ghi danh cho học sinh tại phòng tuyển sinh và nộp phí ghi danh tại phòng kế toán trường.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ nhập học:

Phụ huynh học sinh hoàn thành bộ “Hồ sơ đăng ký nhập học” và nộp lại cho phòng Tuyển sinh chậm nhất 10 ngày làm việc (Tính từ ngày nhận mua hồ sơ nhập học). Bao gồm đầy đủ giấy tờ theo mẫu nhà trường yêu cầu.

Bước 4: Hoàn thiện học phí:

Yêu cầu Phụ huynh học sinh nộp học phí đúng theo các quy định sau:

  • Nộp bằng tiền mặt tại phòng kế toán hoặc chuyển khoản.
  • Nộp đầy đủ học phí và đúng theo thời hạn quy định.

Bước 5: Nhập học

 

0985 307070