(Tiếng Việt) Gần 200 Doanh Nghiệp Được Vinh Danh Tại Đêm Doanh Nghiệp 2019

(Tiếng Việt) Gần 200 Doanh Nghiệp Được Vinh Danh Tại Đêm Doanh Nghiệp 2019

Đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, nâng cao năng lực kinh doanh, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng, gần 200 doanh nghiệp thủ đô tiêu biểu, xuất sắc đã được vinh danh tại “Đêm doanh nghiệp 2019”.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

0985 307070